دامنه

بهترین قیمت ثبت دامنه در رازی سرور!

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

قیمت دامنه ها

از بین دامنه ها دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید

شروع از ( سالیانه )

– تومان

 

ir.

شروع از ( سالیانه )

– تومان

 

net.

شروع از ( سالیانه )

– تومان

 

ca.

شروع از ( سالیانه )

– تومان

 

com.

جدول قیمت ها

دامنه سال ثبت انتقال تمدید
com. 1 – تومان – تومان – تومان
net. 1 – تومان – تومان – تومان
org. 1 – تومان – تومان – تومان
us. 1 – تومان – تومان – تومان
biz. 1  -تومان – تومان – تومان